1-3 dagars leverans | 30 dagars öppet köp!

Social responsability – Amfori

Social responsability – Amfori

Amfori

Tretorn är medlemmar i organisationen Amfori, (tidigare BSCI Business Social Compliance Initiative), som är ett internationellt initiativ där företag tillsammans arbetar för att förbättra arbetsvillkor i leverantörsledet. Både när det kommer till sociala och miljömässiga frågor. Amfori arbetar för att säkra systematiskt, oberoende uppföljningar av leverantörskedjor. Tillsammans med Amfori och deras 2 400 medlemmar delar vi uppförandekod, som skapar en extra tyngd i samtal med leverantörer. Via Amfori får vi tillgång till en plattform som samlar information och revisioner kring våra leverantörer, vilket ger viktig information som kan användas i vårt ständiga arbete kring utvärdering och uppföljning i producentledet.

I Amfori:s uppförandekod ingår krav på:

- Etiskt företagande och förbud mot mutor

- Skälig arbetstid

- Diskrimineringsförbud

- Skälig lön

- Förbud mot barnarbete

- Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

- Särskilt skydd för unga arbetstagare

- Förbud mot tvångsarbete

- Miljöpåverkan

- Trygga anställningsvillkor

- Föreningsfrihet och rätt att ingå kollektivavtal

Uppförandekoden bygger på FN:s och andra internationella organs konventioner om mänskliga rättigheter.