1-3 dagars leverans | 30 dagars öppet köp!

FSC - Forests for all, forever.

FSC - Forests for all, forever.

Hos Tretorn är hållbarhet en av våra främsta prioriteringar, och vi strävar ständigt efter att göra en positiv inverkan på miljön. Genom årens lopp har vi kontinuerligt utvecklat våra produkter och förbättrat tillverkningsprocessen för att minska vår klimatpåverkan. Ett viktigt steg i detta arbete är vårt samarbete med FSC-certifiering.

Vad är FSC?
FSC står för Forest Stewardship Council, vilket på svenska kan översättas till "Skogsstyrningsrådet". FSC är en internationell organisation som arbetar för att främja hållbart skogsbruk och bevara skogsmiljön. De utfärdar certifikat för produkter som kommer från skogar som förvaltas på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. 

FSC-certifiering innebär att produkten har producerats med respekt för skogens ekosystem och med hänsyn till de människor och samhällen som är beroende av skogen. Detta inkluderar att undvika överdriven avverkning, skydda hotade djurarter och respektera rättigheter för ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen. 
Genom att välja FSC-certifierade produkter kan konsumenter bidra till att bevara skogarna och främja en mer hållbar användning av skogsnaturresurser. 

Hur kan gummistövlar få FSC-certifiering?
För att gummistövlar ska kunna erhålla FSC-certifiering måste företaget som tillverkar dem följa FSC:s standarder och riktlinjer för hållbart skogsbruk och skogshantering. Här är de grundläggande stegen som måste följas: 

1. Skogshantering: Företaget måste säkerställa att gummit som används i stövlarna kommer från skogar som förvaltas enligt FSC:s principer för ansvarsfull skogsförvaltning. Detta innebär att skogen inte överutnyttjas, att biologisk mångfald skyddas, och att människor som är beroende av skogen respekteras. 

2. Spårbarhet: Det är viktigt att kunna spåra ursprunget av det använda gummit. Detta innebär att företaget måste ha ett system på plats som gör det möjligt att identifiera vilka skogar gummit kommer från och att dessa skogar är FSC-certifierade. 

3. FSC-certifiering: Företaget måste genomgå en granskning och certifiering av en oberoende tredje part för att säkerställa att deras skogshantering och leveranskedja uppfyller FSC:s standarder. 

Vad är naturgummi?
Naturgummi är ett förnybart naturmaterial som är en vätska som utvinns från gummiträd, vanligtvis Hevea-trädet. Det är den växtsaft som samlas in genom snitt eller skår i trädstammen, vilken är huvudkomponenten i gummit. Av gummit tillverkar Tretorn gummistövlar och vattentäta skor.


Fördelen med att använda naturgummi vid tillverkning av gummistövlar är främst att naturgummi är ett förnybart naturmaterial. Naturgummit som material är biologiskt nedbrytbart och har en mindre miljöpåverkan jämfört med vissa syntetiska material.

Andra fördelar är att naturgummi är känt för sin hållbarhet och motståndskraft mot slitage. Det kan stå emot frekvent användning och tuffa förhållanden, vilket gör det idealiskt för gummistövlar. Materialet är även flexibelt vilket gör att stövlarna är bekväma att bära och röra sig i.