1-3 dagars leverans | 30 dagars öppet köp!

Hållbar Innovation

Hållbar Innovation

Hållbar Innovation

Vår inställning till hållbar innovation är inte bara att skapa nya och förbättrade produkter med ett mer hållbart tänk. För oss innebär hållbarhet att skapa en organisation och verksamhet som ger livskvalitet i hela systemet, samtidigt som vi är motståndskraftiga mot miljön och dess resurser. Ett hållbart företag är ett som liknar ett levande system där alla resurser (mänskliga, naturliga, ekonomiska) förnyas och är i balans för all framtid.

Vi vill vara en inspiration och en förebild för hur företag kan interagera med naturen och skapa en mer globalt medveten process. Vi är inspirerade av naturens eget ekosystem och vi tror starkt på en process där inget ska gå till spillo. Produkter ska hålla länge, återanvändas och så småningom återvinnas. Vi har också hittat nya sätt att se på högkvalitativt avfall som en möjlighet – en resurs att återanvända och utvecklas till en globalt medveten process samtidigt som själva konceptet med avfall långsamt elimineras.

Eco Essentials-initiativet är vår plattform för att förändra hur vi gör affärer och en innovationsmöjlighet som har integrerats i hela vår verksamhet i policyer, processer och produkter. Idag utökar vi Eco Essentials för att leverera bättre lösningar som gynnar vår vardagliga användare, företaget och världen.